GIODO: "PTI zorganizowaną grupą przestępczą ;)"

Na III Konferencji Naukowej "Cyberprzestępczość i ochrona informacji" pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ocenił, że: "Polskie Towarzystwo Informatyczne jest zorganizowaną grupą przestępczą", co stwierdził na podstawie działalności sprzecznej z artykułem 269B Kodeksu Karnego "Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt. 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" (podobnie jak lekarzy konsultujących przypadki medyczne). GIODO bardzo pozytywnie wyrażał się o współpracy z PTI.

Jak zwykle świetne wystąpienie miał kol. Janusz Żmudziński, który omówił ataki z 17.03.2011 na RSA-Security, atak z 04.04.2011 na firmę SONY (trojan w załączniku - arkuszu Excela ), atak z 06.06.2011 na firmę DigiNotar (słabe hasła) i udane ataki na Allegro i BRE Bank. Zademonstrował także cennik usług Crime As Servis. Odbyło się to 23 kwietnia w Warszawie - następnego dnia po spotkaniu sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI.

Zbigniew Daleczko