Czy ktoś widział Infostradę?

Sekcja Historyczna prowadzi prace związane z poszukiwaniem starych dokumentów i opracowań dotyczących początków polskiej informatyki.

Praktycznie jedynym źródłem takich materiałów jest Archiwum Akt Nowych, przechowujące materiały po zlikwidowanym Zjednoczeniu MERA oraz dawnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki OBRI. Sukcesywnie pozyskujemy materiały dotyczące planów informatyzacji z lat 60. i 70. oraz opisy rozwiązań planów systemów centralnych. Brak w nich danych o systemach Magister i PESEL oraz szeroko reklamowanej w latach 70-ych koncepcji Infostrady.

Po zwróceniu się do Ministra Spraw Wewnętrznych o stare materiały projektowe uzyskano informacje, że całość materiałów z lat 70. ówczesnego MSW została przekazana do IPN. Instytut Pamięci Narodowej pozytywnie odpowiedział na naszą prośbę, stwierdzając, że przeprowadzana kwerenda wykazała posiadanie szeregu dokumentów dotyczących systemów Magister i Pesel. Podano również warunki dostępu do tych materiałów – są dość trudne. Natomiast kwerenda archiwalna nie wykazała posiadania żadnych materiałów dotyczących tzw. Infostrady.

Dotychczasowy wynik poszukiwań jest więc taki – brak materiałów w AAN, IPN, bibliotekach itp. – im więcej mówimy o Infostradzie, tym bardziej nie ma dokumentów.

Prosimy PT Koleżanki i Kolegów o nadsyłanie wszelkich danych i materiałów o tym systemie.