"Bóbr " po raz ósmy

Zawody

VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr"

odbyły się w Polsce w dniach 12, 13, 14, 15 listopada 2013 roku.

W Konkursie wzięli udział:

Celem konkursu jest rozwijanie i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Więcej informacji: www.bobr.edu.pl.