Beata Ostrowska - „Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet”

Podczas III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się 16 września 2013 r. w Katowicach, organizacja „Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” wręczył certyfikaty Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 100 kobietom wyróżniającym się aktywnością w dziedzinie biznesu. Wśród laureatek tego zaszczytnego wyróżnienia znalazła się wiceprezes PTI Beata Anna Ostrowska.

Kol. Beacie Ostrowskiej serdecznie gratulujemy!