20 lat Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

W Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w dniu 17 października 2013 r. odbyła się uroczysta Konferencja, podsumowująca 20-letnią działalność Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Gospodarzami konferencji był twórca i główny animator, dyrektor PCSS prof. Jan Węglarz oraz dr inż. Maciej Stroiński – również jeden z głównych założycieli i twórców PCSS i jego dyrektor techniczny. Na konferencje przybyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego, wielkopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz poznańskich uczelni i instytucji naukowo-badawczych oraz poznańscy przedsiębiorcy.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego gratulacje z okazji jubileuszu na ręce prof. Jana Węglarza – Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Informatycznego – złożył prezes PTI prof. Marian Noga.

Działające przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to jeden z największych, również w skali światowej, ośrodków informatycznych poświęconych nauce i edukacji. Zbudowana i zarządzana przez PCSS nowoczesna sieć PIONIER (Polski Internet Optyczny) łączy wszystkie krajowe uczelnie i instytuty badawcze, dostarczając im również infrastrukturę obliczeniową wraz zaawansowanymi usługami przetwarzania danych i archiwizacji wielkich zbiorów danych.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest m.in. członkiem międzynarodowych stowarzyszeń Ripe i TERENA, członkiem European Grid Forum i Open Grid Forum, partnerem projektu Geant oraz Internet2. PCSS prowadzi aktywną międzynarodową współpracę badawczą realizując ok. 50 projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach 5., 6. i 7. programu ramowego. Prowadzi tez wiele projektów wspólnie z biznesem, zarówno na rzecz wspierania małego biznesu i startupów, jak również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z wielkimi koncernami. Prowadzi 90 serwisów naukowo –edukacyjnych.

Fotorelacja z konferencji 20-lecia PCSS