20 lat Polskiej izby Informatyki i Telekomunikacji

Podczas dorocznej konferencji lat Polskiej izby Informatyki i Telekomunikacji „TeraForum” Izba świętowała 20-lecie swej działalności.

Podczas konferencji doradca Prezydenta RP p. Krzysztof Król odczytał list Prezydenta do uczestników uroczystości.

W imieniu Prezydenta doradca Prezydenta RP Henryk Wujec wręczył Romanowi Szwedowi RP Złoty Krzyż Zasługi.

Gratulacje dla Członków Izby od wicepremiera Janusza Piechocińskiego przekazał w jego imieniu Dariusz Bogdan.

Gratulacje dla Izby w imieniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego złożył m.in. prezes PTI Marian Noga.

W uroczystości uczestniczyli liczni członkowie parlamentu, rządu, administracji, instytucji rządowych i samorządowych oraz uczelni i instytutów naukowych, m.in. Prezes UKE Magdalena Gaj, pos. Marek Wójcik, wiceminister spraw wewnętrznych Roman Dmowski, wiceminister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Ręgowski oraz zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński.

Program 6. Konferencji TeraForum pod hasłem „Informatyka ad acta?” zawierał m.in. referat prezesa PIIT Wacława Iszkowskiego nt. historii PIIT, wystąpienie Dyrektora Generalnego DIGITALEUROPE Johna Higginsa, debatę red. Romana Młodkowskiego z Adamem Góralem i Zygmuntem Solorzem oraz przeglądowe referaty merytoryczne: o cząstkach Higgsa, przyszłości informatyki kwantowej, ekonomii internetu i pierwszej polskiej drukarce 3D.

Ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród 20-lecia PIIT, których laureatami zostali:

Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji serdecznie gratulujemy jubileuszu.

Naszym kolegom Wiesławowi Paluszyńskiemu i Michałowi Jaworskiemu oraz Członkom Honorowym PTI Wacławowi Iszkowskiemu i Janowi Madeyowi gratulujemy Nagród 20-lecia PIIT!