11 stycznia - próbna matura z informatyki

Już w piątek 11 stycznia 2013 r. odbędzie się kolejna, czwarta edycja próbnej matury z informatyki. Do przeprowadzenia matury w swoich szkołach Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprosiło wszystkich nauczycieli informatyki.

Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki oraz praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania w sposób zgodny procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Doświadczenie lat ubiegłych wykazuje, że w organizowanej przez PTI, UMK i TODMiDN próbnej maturze z informatyki bierze udział ok. 80 proc. uczniów, którzy wybierają informatykę jako przedmiot egzaminu maturalnego.

Próbna matura z informatyki jest społeczną, niezależną inicjatywą podjętą przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK i Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu.

Po zakończeniu egzaminu zadania będą dostępne już od 11 stycznia 2013 r. pod adresem edu.rsei.umk.pl/edu_info.