Zostań ekspertem MAiC

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów z 8. osi europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekty te wspierają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej, dostęp do Internetu na etapie „ostatniej mili” na obszarach, na których działalność taka na zasadach rynkowych jest nieopłacalna, oraz projekty wspierające samorządy w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.
Eksperci będą brać udział w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.1 oraz wydawaniu stosownych opinii i interpretacji.

Pełna informacja