Zgłoś swoją pracę na BIS

Do 15 grudnia 2012 r. można jeszcze zgłaszać referaty do zaprezentowania na 16th International Conference on Business Information Systems (BIS 2013). Zgodnie z nazwą, BIS jest konferencją poświęconą teorii i praktyce systemów informacyjnych dla biznesu. BIS 2013 odbędzie się w Poznaniu w czerwcu 2013 r.

Szczegółowe informacje: bis.kie.ue.poznan.pl