Zakończyła się 9. Konferencja "Informatyka w Edukacji"

Zakończyła się dziewiąta edycja konferencji "Informatyka w Edukacji", tradycyjnie zorganizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Po raz kolejny można ocenić Konferencję jako sukces merytoryczny, frekwencyjny i organizacyjny.

Bardzo udane okazało się połączenie trzech kontekstów - naukowego z wykładami, praktycznego z warsztatami i sponsorskiego z prezentacjami. Nurt naukowy dał możliwość nie tylko wysłuchania znakomitych gości - prof. prof. Jana Madeya (z odtworzeniem zapisu przepięknego programu otwarcia zawodów ICPC 2012 w Warszawie), Krzysztofa Diksa, Macieja M. Sysłę - ale też studentów UMK, uczestników zajęć programowania zespołowego i twórców systemu rozpoznawania języka migowego.

Warsztaty - spośród prawie pięćdziesięciu pozycji można było wybrać np. komputerową sztukę fraktalną, zastosowanie Adobe Captivate czy pakietu Hotpotatoes, media społecznościowe w edukacji, zagrożenia w cyberprzestrzeni czy bezpieczeństwo iPada. Wreszcie sponsorzy pokazali rozwiązania praktycznie sprawdzone w obszarze edukacji i bez wątpienia warte stosowania, jak np. Fronter.

Podczas konferencji mocno podkreślano rolę, znaczenie i widoczność Polskiego Towarzystwa Informatycznego we wspieraniu obszaru edukacji w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Jednym z ważnych wątków, poruszanych podczas wykładów, ale też w dyskusjach i kuluarach, była kwestia certyfikatów e-Nauczyciel - również tu podkreślano kluczową merytoryczną rolę PTI w wypracowaniu koncepcji takiego certyfikatu.

Tegoroczna edycja konferencji zbiegła się z jubileuszem 10-lecia organizacyjnej obecności PTI na ziemi kujawsko-pomorskiej, obecności widocznej zarówno lokalnie jak i w skali kraju. 2 lipca miała miejsce uroczysta sesja oddziałowa - wzięli w niej udział członkowie oddziału oraz członek honorowy kol. Alicja Myszor z Oddziału Pomorskiego i wiceprezes PTI Janusz Dorożyński, przedstawiciel prezesa PTI, Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego. Wysłuchano prezentacji nt. historii Koła i Oddziału, wykładów prof. Jacka Kobusa o innym jubileuszu - systemu GNU Linux - i prof. Piotra Bały o komputerach następnej dekady.

Bardzo wzruszające było wręczenie animatorce koła toruńskiego PTI, dr Marii Berndt-Schreiber, medalu XXX-lecia PTI.

Podczas okolicznościowego bankietu zaprezentowano futurystyczne zastosowania informatyki - miniroboty latające na podstawie nagrania TED (uzupełniającym był pokaz na sali sterowanych minihelikopterów z kamerami). Miniroboty z nagrania, być może nieoczekiwanie, mocno kojarzyły się z często wspominanymi podczas sesji wypowiedziami i pomysłami Stanisława Lema - tutaj z rojami latających elementów Y z "Niezwyciężonego". Może wskazuje to, że zwycięża i zwyciężać będzie (nasza) informatyka? Ale jak by nie było, jubileusz oddziału potwierdza opinię, że warto być w PTI, że można w PTI działać skutecznie, ciekawie, dla samych siebie i otoczenia. Takie pozytywne stwierdzenie tym bardziej pozwala z tej okazji złożyć serdecznie gratulacje członkom Oddziału, jego Zarządowi i Prezes Oddziału kol. Annie Beacie Kwiatkowskiej.

Janusz Dorożyński