XIV KKIO zakończyła obrady

W Krakowie zakończyła obrady XIV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Małopolski oraz Katedrę Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Zgodnie z hasłem wiodącym "Inżynieria oprogramowania a wyzwania Internetu Przyszłości” tematyka konferencji obracała się wokół takich tematów jak przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, budowa aplikacji dla inteligentnego miasta i domu, aplikacje mobilne, sieci społeczne, systemy obliczeniowe wrażliwe na kontekst. Ponad 80 uczestników wysłuchało 32 referatów.

Prace przedstawione w ramach sesji konferencyjnych będą publikowane w kwartalniku Computer Science lub Journal of Theoretical and Applied Computer Science

Nagroda za najlepszą publikację, wytypowana na podstawie wysokości ocen recenzentów, została przyznana zespołowi z Politechniki Warszawskiej w składzie: Wiktor Nowakowski, Michał Śmiałek, Albert Ambroziewicz, Norbert Jarzębowski i Tomasz Straszak za pracę: „Recovery and Migration of Application Logic from Legacy Systems”.

Konferencji patronował Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Komitet Informatyki PAN. Rolę sponsorów przyjęły firmy Cisco, Solidex, HP, ABB i Partners in Progress.

Kolejna XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania odbędzie się za rok Szczecinie.