We Wrocławiu o planowaniu przestrzennym

Zespół projektu Network Sunrise – Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu oraz Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego zapraszają do uczestnictwa w spotkaniu nt:

"Informatyzacja Planowania Przestrzennego".

Na spotkaniu porozmawiamy o sposobach wspierania procesu planowania przestrzennego za pomocą innowacji technologicznych i informatycznych. Program spotkania przewiduje możliwość wygłoszenia dziesięciominutowych wystąpień prezentujących pomysły, projekty, technologie lub oprogramowanie, a następnie otwartą dyskusję, a następnie otwartą dyskusję.

Tematy spotkania:

Zaproszenie jest adresowane do osób zainteresowanych planowaniem przestrzennym, analizą ruchu miejskiego, konstruowaniem technologii umożliwiającej zbieranie nowych danych na temat sposobu funkcjonowania struktur urbanistycznych, a także systemami GIS i tworzeniem oprogramowania związanego z wykorzystaniem danych powstałych w efekcie planowania przestrzennego.

Termin: 20 czerwca 2012 r. ,godz. 18:30

Miejsce: sala koncertowa Pubu Włodkowica 21 przy ul. Włodkowica 21 we Wrocławiu

Rejestracja uczestnictwa