W Łomży powstało koło PTI

Na mocy uchwały Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI z 24 lutego 2012 r. zostało powołane Koło PTI w Łomży.

Po kole radomskim jest to już drugie koło PTI powołane w ostatnim czasie przez Oddział Podlaski PTI.

Na funkcję pełnomocnika do przeprowadzenia pierwszego Walnego Zebrania Członków Koła PTI w Łomży został wyznaczony członek Zarządu Oddziału Podlaskiego kol. Krzysztof Cwalina.

Siedziba Koła PTI w Łomży mieści się przy ul. Przykoszarowej 22, 18-400 Łomża.