Ugoda PTI ze spółką TiP

Polskie Towarzystwo Informatyczne oświadcza, że spór ze spółką TIP Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach dotyczący współpracy przy organizowaniu XXVI Jesiennych Spotkań PTI w roku 2010 w Wiśle, zakończył się w dniu 02 października 2012 r. zawarciem ugody sądowej. Na podstawie zawartej ugody TIP Sp. z o. o. zobowiązała się zapłacić na rzecz Polskiego Towarzystwa Informatycznego kwotę 55.000,00 zł w sześciu ratach począwszy od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r.