Trzy pytania od Parlamentu Europejskiego

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w społecznych konsultacjach dotyczących projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Autorzy projektu oczekują odpowiedzi na trzy pytania:

  1. Czy Państwa zdaniem dotychczasowa dyrektywa należycie odpowiada nowym warunkom, czy też widzą Państwo potrzebę ustanowienia bardziej całościowej i spójnej polityki w zakresie podstawowego prawa do ochrony danych osobowych? Czy widzą Państwo wartość dodaną w dalszej harmonizacji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE przepisów o ochronie danych?
  2. Czy proponowane w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych rozwiązania spełniają oczekiwania w zakresie ochrony danych i tworzenia rynku wewnętrznego?
    Czy istnieją aspekty ochrony danych i tworzenia rynku wewnętrznego, które w niedostatecznym stopniu lub w ogóle nie zostały poruszone w ramach projektu Rozporządzenia?
  3. Jakie są punkty krytyczne proponowanych rozwiązań? (Proszę podać powody krytycznej oceny oraz o ile możliwe kontrpropozycje rozwiązań)