T.I.K.?-TAK! wystartował

Z dniem 26 marca 2012 r. wystartował konkurs informatyczny dla młodzieży szkolnej T.I.K.? - TAK! Jest to już druga edycja ogólnopolskiego konkursu, który w ub. roku zyskał zainteresowanie ogromnej rzeszy uczniów szkół podstawowych i średnich, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Konkurs polega na odpowiadaniu on-line na pytania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W tym roku konkurs przebiega w 3 etapach:

Uczestnicy odpowiadają na pytania z zakresów:

Poziom i zakres pytań jest dostosowany do grupy wiekowej.

Turniej finałowy odbędzie się „na żywo” za pomocą systemu active Vote, we współpracy z firmą Verx. Zwycięzcy zostaną uhonorowani 17 maja 2012 roku podczas konferencji poświęconej edukacji informatycznej nt. „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej – szansą dla szkół?”.

W ubiegłorocznej edycji TIK?-Tak!-a 27 867 uczniów odpowiedziało na ponad 2 mln pytań. W tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze wyższej frekwencji.

Patronat nad inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Partnerami organizacyjnymi konkursu są: Polskie Biuro ECDL, firma Verx i Internetowy Magazyn Edukacyjny 2EDU.

Szczegółowe informacje