„Siećpospolita” u Prezydenta RP

Zorganizowana w dniu 13 czerwca br. przez Kancelarię Prezydenta RP konferencja z cyklu Forum Debaty Publicznej z cyklu „Siećpospolita” zgromadziła ok. 200 osób zainteresowanych sprawami informatyzacji kraju reprezentujących zarówno administrację państwową jak i organizacje pozarządowe.

Środowisko informatyczne reprezentowali m.in. prezes PTI Marian Noga, prezes PIIT Wacław Iszkowski oraz wiceprezes PTI Marek Hołyński.

Debatę zainaugurował doradca Prezydenta RP Krzysztof Król prezentując podstawowe dane dotyczące aktywności Polaków w sieci, wykazując m.in. wysoką gotowość polskiego społeczeństwa do zaadaptowania technologii informacyjnych na szeroką skalę. Między innymi: 75 proc. obywateli oczekuje elektronicznych usług administracji państwowej, w grupie wiekowej 16-24 lata 99 proc. populacji jest aktywnych w internecie, polski przemysł informatyczny zatrudnia 100 tys. osób i wypracowuje większy przychód niż górnictwo.

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni przedstawił założenia priorytetowego program swojego ministerstwa „Polska 2.0”.

W programie debaty znalazły się m.in. prezentacje członków PTI Jarosława Demineta oraz Tomasza Kulisiewicza i Michała Jaworskiego. W dyskusji głos zabrał m.in. Marek Hołyński wskazując na niską skuteczność administracji w zakresie wprowadzania produktów informatyki do społecznego użytku, zwłaszcza w porównaniu z mechanizmami rynkowymi.