Sekcja Informatyki Sądowej rozpoczęła nową kadencję

W dniu 1 lutego 2012 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Informatyki Sądowej, na której został wybrany nowy zarząd sekcji w składzie:

Zebranie postanowiło zobowiązać zarząd sekcji do przygotowania propozycji zmian w regulaminie sekcji pozwalających na odbywanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w trybie zdalnym oraz do podjęcia starań wobec Zarządu Głównego i Komisji Grantowej o wykorzystanie pozostałej części grantu na wydanie kolejnej pozycji książkowej poświęconej informatyce sądowej.