Próbna matura z informatyki

Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniu 10 stycznia 2012 r., w całym kraju odbyła się próbna matura z informatyki, zorganizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Inicjatywa ta wypełnia lukę, jaką niewątpliwie stanowi brak informatyki na liście próbnych matur organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Próbne egzaminy maturalne przeprowadzają nauczyciele posługując się materiałami pobranymi ze strony edu.rsei.umk.pl/edu_info.

Opublikowanie zbiorczych wyników nastąpi 29 lutego br.

Bliższe informacje: Anna Beata Kwiatkowska.