Powstaje Biblioteka Cyfrowa PTI

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) zarejestrowała Bibliotekę Cyfrową Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizowaną przez Sekcję Historii PTI. Pierwszy etap zapełniania Biblioteki zostanie zakończony do końca 1. kwartału 2012 r.

BC PTI jest jedną z 85 bibliotek cyfrowych zarejestrowanych dotychczas przez Federację i na witrynie FBC figuruje na pozycji 21.

Federacja Bibliotek Cyfrowych jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Nazwa serwisu FBC odzwierciedla jego charakter - serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. Serwis FBC utrzymywany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, a za jego rozwój odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS.

Misją serwisu FBC jest: