Podsumowanie projektu "Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT"

10 grudnia 2012 roku w Krakowie, w nowoczesnym budynku Katedry Informatyki AGH w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu projektu "Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT", dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt obejmował zdiagnozowanie potrzeb zakresie IT mieszkańców Małopolski, został zaproponowany system szkoleń oraz przeszkolono 284 osoby, które zdobyły kwalifikacje i certyfikaty: ECDL (różne poziomy) oraz Autodesk.

PTI od początku realizacji wspierało projekt poprzez udział ekspertów: prof. Krzysztofa Zielińskiego, dr Marka Valentę oraz Beatę Chodacką.

Podczas konferencji w imieniu Prezesa PTI, Marek Valenta (Prezes Oddziału Małopolskiego) wręczył na ręce Jacka Krupy, członka Zarządu Województwa list gratulacyjny dla Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. List ten został przekazany wraz z publikacjami z Fundacji ECDL zawierającymi przykłady z Małopolski jako najlepsze praktyki na świecie w zakresie podnoszenia kwalifikacji IT.

Zostały również wręczone uroczyście certyfikaty ECDL e-Obywatel, ECDL Start, ECDL Core, ECDL Advanced najlepszym uczestnikom projektu przez Dyrektora Departamentu Gospodarki UMWM Tomasz Szansera:

Certyfikat ECDL e-Obywatel:

Certyfikat ECDL:

Certyfikat ECDL-Advanced:

Certyfikaty Autodesk AutoCAD 2012 Certified Associate:

Certyfikaty Autodesk Revit 2012 Certified Associate

Więcej informacji