Pierwsze Wiosenne Spotkanie Członkowskie PTI - przesunięte na późniejszy termin

Informuję, że na polecenie prezesa PTI prof. Mariana Nogi PWSC zostają przełożone i odbędą się w innym terminie w tym roku. Komitet Organizacyjny będzie funkcjonował nadal i przekazywał w miarę ich otrzymywania aktualne oraz wypracowywane informacje.

Pozdrowienia

Janusz Dorożyński

kierownik PWSC

17 marca 2012 r.

=============================

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Głównego PTI w dniach 20-22 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Rekreacyjnym Morsko k. Zawiercia odbędzie się Pierwsze Wiosenne Spotkanie Członkowskie PTI, przeznaczone wyłącznie dla członków Towarzystwa. Uprawnieni do udziału w spotkaniu są członkowie PTI. Planowany jest udział około 50 osób, koszty spotkania zostaną w całości sfinansowane przez ZG.

Szczegóły Spotkania w zakładce Inicjatywy > Pierwsze Wiosenne Spotkanie Członkowskie PTI.