Aktualności

Pierwsze Wiosenne Spotkanie Członkowskie PTI

Informuję, że na polecenie prezesa PTI prof. Mariana Nogi PWSC zostają przełożone i odbędą się w innym terminie w tym roku. Komitet Organizacyjny będzie funkcjonował nadal i przekazywał w miarę ich otrzymywania aktualne oraz wypracowywane informacje.

Pozdrowienia

Janusz Dorożyński

kierownik PWSC

17 marca 2012 r.

=========================


Zaproszenie dla członków PTI

Spotkania odbędą się w dniach 19-22 kwietnia 2012 roku (od czwartku wieczorem do niedzieli w południe) w ośrodku Morsko koło Zawiercia. Program Spotkań składa się z dwóch powiązanych ze sobą bloków. Pierwszy to prezentacja doświadczeń zawodowych poszczególnych członków PTI, drugi to warsztaty dotyczące realizacji wybranych aspektów strategii PTI oraz najważniejszych problemów występujących w bieżącej działalności Towarzystwa. Warsztaty strategiczne będą moderowane przez znanego z różnych konferencji PTI Helmuta Glasera.

Przewidywana liczba uczestników to 50 osób. Spotkanie jest potencjalnie dostępne dla każdego członka PTI, który chce aktywnie dyskutować o przyszłości Towarzystwa. Warunkiem formalnym jest przygotowanie krótkiego opisu swoich doświadczeń zawodowych (np. informacje o swoim działaniu, opis ostatniego interesującego wdrożenia, największe wyzwania na najbliższy okres, opis zrealizowanych badań naukowych, planowana współpraca nauki z biznesem itp.) oraz niezaleganie w opłacie składek. Komitet organizacyjny zakłada przy tym, że doświadczenia członków będą mogły być wykorzystane do planowania rozwoju PTI. Opis własnych doświadczeń zawodowych powinien być sporządzany w taki sposób, aby mógł być przekształcony w prezentację trwającą 10-15 minut (łącznie z odpowiedziami na pytania).

Zgłoszenia i prezentacje są przyjmowane do 20 marca br., (wtorek), do g. 24:00. Należy je przesyłać na adres: pwsc@zg.pti.org.pl.

Najlepsze prezentacje członków z różnych kół i oddziałów (po jednej z każdego ośrodka) uzyskają preferencje, które pozwolą na łatwiejsze zakwalifikowanie się osób z różnych ośrodków na spotkanie (pod warunkiem, że nie odbędzie się to kosztem jakości merytorycznej prezentacji).

Komitet programowy podzieli zakwalifikowane prezentacje na bloki tematyczne i wybierze ustaloną liczbę prezentacji do wygłoszenia podczas Spotkań. Pozostała część spotkań zostanie poświęcona na dyskusję strategiczną metodą „Open Space” wg Harrisona Owena.

Wszystkie nadesłane opisy doświadczeń zawodowych zostaną opublikowane na stronach PTI (w zależności od deklaracji autorów wyłącznie do wiadomości członków PTI bądź w sposób ogólnie dostępny dla wszystkich internautów). Dotyczy to wszystkich prezentacji, również tych które nie zostaną wygłoszone.

W przypadkach gdy pojawi się więcej ciekawych opisów działalności członków PTI niż wstępnie deklarowanych miejsc dla uczestników komitet programowy rozważy możliwość wnioskowania o zwiększenie liczby uczestników Spotkań lub umieszczenia na stronach PTI (pod warunkiem jak wyżej) również prezentacji osób, które nie zakwalifikowały się na spotkanie.

Opisy doświadczeń zawodowych powinny być dostarczone w formacie doc(x) (MS Word) ewentualnie rtf, odt (OpenOffice/LibreOffice) lub pdf (Adobe Acrobat). Prezentacje do wygłoszenia powinny być przygotowane w formacie zalecanym ppt(x) (MS PowerPoint).

Pełne założenia Spotkań znajdują się w dokumencie: PWSC-koncepcja

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń,

Komitet Organizacyjny PWSC:

Janusz Dorożyński
Anna Ostaszewska
Beata Ostrowska
Marek Wierzbicki

7 marca 2012 r.