PTI o ochronie cyberprzestrzeni

Zespół ekspertów PTI koordynowany przez Janusza Żmudzińskiego przesłał do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opinię Towarzystwa na temat projektu „Polityki Ochrony Rzeczypospolitej Polskiej”.

Eksperci PTI wyrazili uznanie dla inicjatywy opracowania tego dokumentu, jednocześnie zgłaszając szereg uwag merytorycznych. Zdaniem PTI, dokument jest zbyt ogólnikowy i nie definiuje żadnych standardów ani wymagań minimalnych. Do zalet należy zaliczyć propozycję rozwiązania kompetencyjnego sporu w sprawie odpowiedzialności za bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa oraz zapowiedź przeglądu regulacji prawnych związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i określenie założeń proceduralno-organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Eksperci PTI wysoko ocenili również propozycję wprowadzenia tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego do programów kształcenia: na uczelniach wyższych, kształcenia kadry administracji oraz kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym.