PIIT podsumował rok 2012

Zarząd Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dokonał podsumowania rynku teleinformatycznego w mijającym roku 2012. W konkluzji Zarząd PIIT stwierdza: "Nasze podsumowanie pokazuje, że przy niewielkim wzroście wartości rynku teleinformatycznego, zbyt wiele możliwych do realizacji projektów teleinformatycznych zostało wstrzymanych głównie z powodów organizacyjnych i/lub prawnych. Tym samym, tak oczekiwany rozwój społeczeństwa informacyjnego, elektronicznej administracji oraz gospodarki, był hamowany. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku możliwe będzie wyrównanie tych strat."

Zarząd PIIT - Podsumowanie polskiego rynku teleinformatycznego w 2012 r.