Ósma edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego

Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym ogłosiła rozpoczęcie procesu przyznawania Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców za dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Jest to już ósma edycja tego prestiżowego konkursu.

O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej albo w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Sponsorem głównym Konkursu jest Sage Sp.z o.o. zaś Polskie Towarzystwo Informatyczne jest sponsorem instytucjonalnym.

Całość informacji, w tym regulamin i formularze zgłoszeń