Opinia PIIT o raporcie MAiC „Państwo 2.0 – Nowy start dla e-administracji”

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała na swojej stronie internetowej opinię na temat ogłoszonego niedawno przez Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji raportu „Państwo 2.0 – Nowy start dla e-administracji”.

Główne tezy opinii PIIT:

W swym piśmie PIIT m.in. wyraża zdziwienie brakiem w Raporcie jakiegokolwiek odniesienia do problemów stosowania Prawa Zamówień Publicznych w projektach informatycznych, wskazuje na konieczność podjęcia konsultacji społecznych w zakresie sposobu realizacji PL.ID z czipem i wytyka brak w raporcie analizy problematyki zapewnienia bezpieczeństwa w systemach informatycznych eksploatowanych w administracji. Izba negatywnie ocenia sens opracowania Systemu Informacyjnego Państwa w skali wielu lat oraz prezentuje uwagi do proponowanych nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego.

Opinia PIIT o Raporcie „Państwo 2.0 – Nowy start dla e-administracji”