Oficjalna lista dyskusyjna członków PTI - elka - juz działa!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Witam wszystkich na naszej nowej licie członkowskiej. Jest to i tradycyjna lista dyskusyjna i troch więcej - umożliwia udostępnianie plików w swoim repozytorium (dostępnym przez www).

Na liście są wszyscy dotychczasowi subskrybenci listy PTI-ANNA, oprócz pięciu osób, których członkostwa w PTI nie udało się zweryfikować. Ponadto w komplecie są członkowie ZG, prezesi oddziałów i kół, są też członkowie pozostałych władz - zresztą można to zobaczy na dostępnym dla was wykazie subskrybentów. Jest te rzecznik prasowy PTI oraz dyrektor generalna PTI.

Życzę nam wszystkich, aby to miejsce było wzajemnie przyjazne, koleżeńskie i pozytywne.

Dziękuję jeszcze raz Annie Ostaszewskiej za pomoc przy uruchomieniu listy. I przepraszam za co najmniej jeden lapsus przy jej otwarciu.

Z uszanowaniem i pozdrowieniami,

Janusz Dorożyński, wiceprezes PTI

------

* Wewnętrzna lista dyskusyjna członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego

* Informacje o liście oraz o tym, jak się zapisać i wypisać:

https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka

* Regulamin i netykieta listy:

https://lista.pti.org.pl/sympa/d_read/elka/Regulamin_i_netykieta/R_i_n.pdf

(dostępna po zalogowaniu)