Oddział Łódzki PTI wybrał nowe władze

W środę 10 października 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego PTI. Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować ustępującym władzom, a w szczególności Prezesowi Profesorowi Dominikowi Sankowskiemu, dzięki któremu powstał Oddział Łódzki PTI, łódzkie środowisko informatyczne zyskało platformę do wymiany i realizacji idei i przedsięwzięć, a nasz głos jest słyszalny także na forum krajowym.

W wyniku przeprowadzonych w II terminie zebrania głosowań, wybrano następujące władze Oddziału Łódzkiego PTI:

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTI:
Andrzej Romanowski - Prezes
Marian Niedźwiedziński - Wiceprezes
Dominik Sankowski - Wiceprezes
Dominika Lisiak-Felicka - sekretarz
Radosław Wajman - skarbnik
Beata Ostrowska
Zdzisław Łuczak
Sąd Koleżeński:
Tomasz Pawlicki - Przewodniczący
Marek Wierzbicki - Sekretarz
Krzysztof Lichy

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Chaniecki - Przewodniczący
Łukasz Sturgulewski - Sekretarz
Małgorzata Zwolińska

Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za czynny
udział w Zgromadzeniu, wszystkim Koleżankom i Kolegom wybranym życzyć owocnej pracy w nadchodzącej kadencji, a w imieniu wybranych podziękować za okazane zaufanie.
pozdrawiam
Andrzej Romanowski