Oddział Kujawsko-Pomorski PTI ma 10 lat

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

dokładnie dziś, 10 stycznia 2012 r., mija 10 lat od dnia rozpoczęcia działalności PTI na ziemi kujawsko-pomorskiej.

Czas ten był bardzo bogaty w różne nowe inicjatywy, a współpraca nas wszystkich zaowocowała uznaniem naszego regionu za bardzo ważny ośrodek w Polsce związany z edukacja informatyczną. Czujemy, że doceniane są nasze opinie i wszystkie działania na rzecz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz popularyzacji informatyki.

Za wkład wszystkich członków PTI w rozwój działań Oddziału Kujawsko - Pomorskiego, bardzo dziękuję. Jestem przekonana, że wspólnie uda nam się zrealizować wiele następnych, nowych pomysłów i kontynuować te najlepsze z naszej historii.

Pierwsze kroki PTI na ziemi kujawsko-pomorskiej zostały opisane w książce "30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981-2011" (str. 87), zachęcam do wspominania razem z nami. Teraz Oddział Kujawsko-Pomorski w dyskusji podsumowuje swoje działania, wskazuje to, co pozytywne, ale również to, co powinno być poprawione, poddaje nowe pomysły.

Dziś rocznicę świętujemy próbną maturą z informatyki organizowaną przez nasz Oddział, która właśnie piszą prawie wszyscy uczniowie w kraju. W najbliższym jednak czasie chcielibyśmy bardziej uroczyście zaakcentować tę rocznicę.

Do udziału w uroczystych obchodach naszej rocznicy już dziś bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków PTI. O terminie poinformuję ze stosownym wyprzedzeniem.

W imieniu wszystkich członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego wszystkim Państwu życzę sukcesów w pracy na rzecz Towarzystwa i poczucia, jakie mamy my, że bycie członkiem PTI to honor i satysfakcja.

Życzę również pomyślnego pod każdym względem 2012 roku.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Beata Kwiatkowska
prezes OKP PTI