Odbyło się II Seminarium Sekcji Historycznej

II Seminarium Sekcji Historycznej PTI zgromadziło ponad 100 osób zainteresowanych historią polskiej informatyki. Seminarium zostało zorganizowane przez Sekcję Historyczna PTI, Oddział Mazowiecki PTI oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Tematem przewodnim było:

"Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, zastosowania".

Po otwarciu seminarium przez dziekana WEiTI prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zarembę przewodniczący Sekcji Historycznej PTI Jerzy Nowak wygłosił inauguracyjny wykład poświęcony historycznemu przeglądowi zdarzeń zasługujących na miano korzeni współczesnej informatyki – od dzieła Józefa Naronowicza-Narońskiego (1610-1678) pt. „Księgi nauk matematycznych” poczynając a kończąc na statystykach produkcji komputerów w Polsce w latach 1959-1991.

Pracownicy WEiTI PW Henryk Rybiński, Piotr Gawrysiak, Jerzy Mieścicki i Andrzej Skorupski przedstawili w zarysie historię i dorobek Instytutu Informatyki PW. WEiTI był pierwszym w Polsce – początkowo jako Wydział Łączności fakultetem kształcącym w dziedzinie maszyn matematycznych.

Zbigniew Olejniczak mówił o historii powstawania oprogramowania dla urzędów pracy i pomocy społecznej (m.in. projekty ALSO, PULS, SYRIUSZ), nie ukrywając również niedociągnięć w procesie wdrażania tych systemów.

Bogdan Pilawski jak zwykle barwnie przedstawił historię rozwoju systemów wspomagania produkcji w Zakładach Cegielskiego, silnie przy tym akcentując wkład i zasługi zmarłego niedawno Andrzeja Raczkowskiego – pioniera informatyki w Zakładach HCP oraz twórcy Infocentrum, pierwszej w kraju firmy świadczącej usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstwa przemysłowego od 1988 r.

W prezentacji na temat historii telekomunikacji Tomasz Kulisiewicz zaskoczył audytorium kilkoma faktami, np. informacją o stałej poczcie królewskiej króla Bolesława Chrobrego, o telegrafie optycznym Warszawa-Modlin działającym od 1830 roku czy telegrafie Morse’a wzdłuż kolei warszawsko-wiedeńskiej uruchomionym w 1852 r.; w późniejszych latach polskie statystyki telefonii już nie dawały powodów do dumy.

Druga część seminarium była poświęcona przedstawieniu historii konkretnych projektów software’owych takich jak system do digitalizacji dokumentacji technicznej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, oprogramowaniu komputerów serii MERA i K-202, systemy informatyczne Narodowego Banku Polskiego i system PESEL.

Zdzisław Choromański przedstawił zarys zastosowań maszyn serii HP-3000, która jest w tej chwili praktycznie zapomniana w kraju, a wśród głównych użytkowników tej serii były Sejm, GUS i Zakłady Celulozowe – Kwidzyn.

Opracowanie systemu operacyjnego MASTER dla MERY-60 omówił Piotr Fuglewicz, zwracając uwagę na pracę zespołu programistów i ważną rolę głównego programisty.

Zainteresowanie i życzliwość słuchaczy wywołało wystąpienie Jakuba Filipowicza, który podjął się stworzenia emulatora MERY-400

Interesujący wykład na temat historii informatyki w środowisku gdańskim (poczynając od powołania w 1942 r. Instytutu Morskiego działającego w ramach Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich) wygłosił Jurand B. Czermiński.

W nawiązaniu do uprzednich wystąpień o systemie PESEL z 2009, Grzegorz Pluciński przedstawił w skrócie prace nad systemem PESEL w latach 1982-1995.

W trakcie seminarium K. Chwałowski i D. Walerjański przedstawili inicjatywę z Katowic zmierzającą do powstania muzeum sprzętu i zastosowań informatyki, licząc na współpracę w tym zakresie z PTI.

Przewodniczący Sekcji Historycznej kol. J. Nowak zaapelował do kadry akademickiej o podjęcie trudu pisania publikacji o dziejach polskiej informatyki pokazując na przykładach pomijanie jej dorobku w licznych książkach autorów krajowych i zagranicznych. Zapowiedział również organizację kolejnych seminariów na wiosnę 2013 poświęconych działalności Zakładów ERA i historii Internetu w Polsce.

Janusz Zalewski, nie mogąc osobiście uczestniczyć w seminarium, nadesłał materiały prezentacyjne obrazujące maszyny liczące powstałe na ziemiach polskich w XIX w. oraz ich głównych twórców.

Program Seminarium i prezentacje: