Odbyła się VII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy

W dniach 12-15 września 2012 roku w miejscowości Hołny Mejera odbyła się VII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy. Współorganizatorem Konferencji był Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedrą Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zakładem Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Konferencja była poświęcona szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk technicznych, medycznych i społecznych. Wzięło w niej udział 20 uczestników, którzy wygłosili referaty oparte na prowadzonych przez siebie badaniach naukowych. Oprócz uczelni z regionu Podlaskiego udział wzięli też przedstawiciele z centralnych i północno-wschodnich regionów Polski.

Przedstawiono dwa referaty plenarne poświęcone podstawom metodologicznym metod reprezentacji i eksploracji wiedzy oraz odkrywaniu zależności liniowych poprzez minimalizacje wypukłych i odcinkowo-liniowych funkcji kryterialnych. W ramach konferencji zorganizowana została także sesja specjalna poświęcona wspólnemu wystąpieniu (PB, UwB i UMB) z wnioskiem do Narodowego Centrum Nauki o grant badawczy.

Po konferencji pozytywnie zrecenzowane prace (w języku angielskim) zostaną wydane w czasopiśmie "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" (10 pkt. na aktualnej liście czasopism MNiSW z dn. 17.09.2012), w "Zeszytach Naukowych Politechniki Białostockiej. Informatyka" (4 pkt. na liście czasopism MNiSW) lub w kwartalniku „Symulacja w Badaniach i Rozwoju” (2 pkt. na liście czasopism MNiSW – w języku polskim lub angielskim).