Obradował Zarząd Główny PTI

Na posiedzeniu odbytym w dniu 13 października br. Zarząd Główny PTI omawiał m.in. sprawy finansów PTI, wprowadzania nowych produktów ECDL, nowych zasad funkcjonowania list dyskusyjnych i stan prac nad systemem KOKPIT. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Sekcji PTI ds. Edukacji Informatycznej, koordynatorem sekcji została kol. Anna Beata Kwiatkowska. ZG zatwierdził korektę budżetu na rok 2012.

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 2012-10-13