Obradował Zarząd Główny PTI

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 25 lutego br., Zarząd Główny PTI omówił szereg spraw istotnych dla funkcjonowania Towarzystwa, m.in.:

Wszystkie komunikaty z posiedzeń Zarządu Głównego PTI są dostępne w zakładce
O-nas/Prace-Zarzadu/Komunikaty-z-posiedzen-ZG-PTI.