O cyberprzestępczości w WSM

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Cyberprzestępczość i ochrona informacji”.

Konferencji patronuje JM Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst. Patronat merytoryczny sprawuje Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Współorganizatorami konferencji są sekcje PTI: Sekcja Bezpieczeństwa Informacji, Sekcja Informatyki Sądowej i Sekcja Przyszłości IT.

Konferencja stanowić będzie płaszczyznę do dyskusji na następujące tematy:

Kiedy: 20 kwietnia 2012 r.

Gdzie: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa