O ACTA wśród dzieł sztuki

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ICM UW, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zapraszają na debatę: "Prawo autorskie po ACTA?", której tematem będzie przyszłość prawa autorskiego w Polsce.

Podczas spotkania będziemy dyskutować o tym co się nie sprawdza w obecnym systemie prawnym, dlaczego prawo autorskie nie nadąża za rozwojem świata cyfrowego oraz omówimy konkretne propozycje regulacji prawnych, które odpowiadałyby zmieniającej się rzeczywistości - chroniły prawa autorów i twórców, ale jednocześnie dawały szeroki dostęp do treści społecznych i kulturowych.

W debacie wezmą udział: dr Michał Komar, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska, mec. Helena Rymar, Creative Commons Polska, dr Krzysztof Siewicz, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Prowadzenie: dr Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)

Miejsce: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, sala kinowa, wejście od ulicy Burschego

Czas: wtorek, 28.02. 2012, godzina 18.00

Rejestracja: prawopoacta.evenea.pl