Miesięcznik „Informatyka” zostanie zdigitalizowany

Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna FSNT-NOT zawarły porozumienie, na mocy którego miesięcznik „Informatyka” zostanie w całości zdigitalizowany i udostępniony publicznie w ramach Biblioteki Cyfrowej PTI oraz w uczelnianych bibliotekach cyfrowych. Porozumienie przewiduje, że FSNT-NOT udostępni papierowe egzemplarze czasopisma natomiast PTI zorganizuje proces digitalizacji. Dostęp do cyfrowej wersji „Informatyki” będzie bezpłatny.

Motywacją zawarcia porozumienia było obustronne przekonanie, że miesięcznik „Informatyka” miał istotne znaczenie dla kultury polskiej a w szczególności dla historii nauki i techniki.

Miesięcznik „Informatyka” był wydawany w latach 1965-2000 (do roku 1970 jako „Maszyny Matematyczne”).

Porozumienie PTI - FSNT NOT