MAiC zaprasza do konsultacji społecznych projektu zmiany Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych

Na Światowej Konferencji Międzynarodowej Telekomunikacji - World Conference on International Telecommunication, WCIT-12 - która odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2012 r. w Dubaju, zostaną zatwierdzone nowe ITR - Międzynarodowe Regulacje Telekomunikacyjne (zbiór dokumentów o randze umowy międzynarodowej precyzującej, w jaki sposób i według jakich zasad powinny być świadczone międzynarodowe usługi telekomunikacyjne).

Nowe ITR przewidują udzielenie ITU znacznej władzy nad Internetem, w tym m.in. zarządzanie systemem nazw domen, numerów i adresów IP, regulowanie peelingu, kompetencje w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, regulacji spamu i ochrony dzieci on-line, regulacje ruchu w sieciach.

W swym wstępnym, "kierunkowym" stanowisku MAiC przyjął postawę daleko idącego sceptycyzmu wobec regulacji proponowanych przez ITU.

MAiC zwraca się prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacji, instytucji i osób prywatnych o opinie na temat propozycji ITU. Można to zrobić rejestrując się na portalu mamzdanie.org.pl.