List Prezes UKE do XIII Konferencji Okrągłego Stołu

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej p. Magdalena Gaj wystosowała list do organizatorów i uczestników XIII Konferencji Okrągłego Stołu - konferencji, w której osobiście nie mogła uczestniczyć.

"Debata związana z miejscem Polski na drodze do społeczeństwa informacyjnego jest dla mnie szczególnie ważna" – pisze m.in. Pani Prezes UKE. „Nowe technologie niosą ze sobą nowe wyzwania cywilizacyjne. Angażując się w działania związane z poparciem obecności kobiet w ICT, wspieram akcję „Dziewczyny na politechniki”, pionierski projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet. Mając na uwadze powyższe, popieram również inicjatywę pod hasłem, której jest organizowana Państwa Konferencja.”

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez SEP i PTI w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

List Prezes UKE do organizatorów i uczestników XIII Konferencji Okrągłego Stołu