Konsultacje wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie sieci szerokopasmowych

Departament Telekomunikacji MAC zaprasza do zgłaszania uwag do projektu wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie sieci szerokopasmowych. Komisja chce uaktualnić wytyczne z roku 2009 ze względu na zmiany rynkowe, technologiczne i regulacyjne, które zaszły w ostatnich latach. Celem konsultacji jest zebranie stanowisk interesariuszy w sprawie wytycznych , które ustanawiają zasady przyznawania pomocy publicznej dla projektów rozwoju sieci o wysokiej przepustowości.

Tekst projektu wytycznych dostępny na stronach UE.

Uwagi można zgłaszać do Departamentu Telekomunikacji do 14 sierpnia lub bezpośrednio do Komisji Europejskiej do dnia 1 września 2012 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział obywatele, organizacje oraz organy władzy publicznej.