Konferencja "Wykorzystanie komputera w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych"

W dniu 31 stycznia w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się konferencja "Wykorzystanie komputera w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych". Organizatorem konferencji jest Koło Rzeszowskie PTI wraz z WSIiZ w Rzeszowie.