Komunikat z posiedzenia ZG PTI z 12-13 września 2012

W wyjazdowym, dwudniowym posiedzeniu Zarządu Głównego PTI, które odbyło się w dniach 12 i 13 września w Katedrze Informatyki AGH w Krakowie, wzięli udział członkowie ZG oraz specjalnie zaproszeni prezesi oddziałów PTI, którzy przedstawili sprawozdania z aktywności oddziałów.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć śp. Marcina Garwackiego, byłego ogólnopolskiego koordynatora ECDL.

Podczas zebrania podnoszono m.in. następujące sprawy:

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniach 12-13 września 2012 r.

Załącznik 1 - relacja Oddziału Dolnośląskiego

Załącznik 2 - relacje Oddziałów