Komunikat z posiedzenia Rady Naukowej PTI

W dniu 11 września 2012 r. w Krakowie w trakcie konferencji KKIO odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PTI. Rada określiła swe stanowisko wobec szeregu kwestii, m.in.:

Kolejne spotkanie Rady Naukowej jest planowane we Wrocławiu w połączeniu z rozdaniem nagród w Konkursie na Najlepsze Prace Magisterskie na początku roku 2013.

Komunikat z posiedzenia Rady Naukowej PTI w dniu 11.09.2012