Komunikat Zarządu Głównego PTI ws. listy dyskusyjnej

Zarząd Główny PTI informuje, że lista dyskusyjna funkcjonująca pod adresem pti-anna@pti.net.pl została - po zaprzestaniu funkcjonowania listy członkowskiej prowadzonej przez kol. Tadeusza Rogowskiego - założona jako inicjatywa kol. Grzegorza Plucińskiego, będącego od utworzenia jej administratorem. Lista ta, choć jej subskrybentami są tylko członkowie PTI, nie jest oficjalną członkowską listą dyskusyjną PTI, a jest wyłącznie listą firmowaną osobiście przez jej administratora. Oficjalną listą dyskusyjną PTI może by tylko lista utworzona przez statutowe organy PTI - lista taka zostanie przez ZG PTI uruchomiona w nowej infrastrukturze informatycznej Towarzystwa najpóźniej do 1 sierpnia br.

Będzie ona funkcjonowała zgodnie z uchwałą ZG PTI nr 181/X/11 z dnia 02. 04. 2011 r. pod nazwą pti-elka. Zapisy na nią odbędą się według instrukcji, która zostanie podana na witrynie PTI, na forum PTI oraz na liście pti-anka.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Warszawa, 20 lipca 2012 r.