Komunikat Zarządu Głównego PTI

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego komunikuje co następuje:

- rozliczenia z kol. Piotrem W. Fuglewiczem z tytułu salda rozrachunków zamyka uchwala ZG nr 45/X/12 z dnia 21 stycznia 2012 r., wpisująca kwotę 6.575,89 zł w straty,

- po rozmowach, które nie doprowadziły do porozumienia trwa postępowanie sądowe PTI wobec firmy TIP sp. z o.o., której prezesem jest pan Piotr W. Fuglewicz, w kwestii roszczenia PTI z tytułu realizacji umowy z dnia 31 marca 2010 r. na organizację Jesiennych Spotkań PTI 2010,

- po nieudanej próbie ugody 24 maja 2012 r. przed Sądem Rejonowym w Katowicach, w dniu 25 czerwca 2012 r. do Sądu Okręgowego w Katowicach skierowano pozew w powyższej sprawie,

- stan rozliczeń z firmą TIP sp. z o.o. w związku z organizacją Jesiennych Spotkań PTI 2011 zostanie ustalony po przedstawieniu sprawozdania finansowego Oddziału Górnośląskiego z realizacji Jesiennych Spotkań PTI 2011.

Warszawa, 14 lipca 2012 r.

ZG PTI