Komisja Europejska bierze się za ochronę danych osobowych

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Reding rozpoczęła w dniu 25 stycznia 2012 r. proces kompleksowej reformy unijnych przepisów o ochronie danych, pochodzących z 1995 r. Celem operacji ma być wzmocnienie prawa do prywatności w internecie i nadania impulsu gospodarce cyfrowej w Europie. Zintegrowany akt prawny ma za zadanie m.in. likwidację obecnego rozdrobnienia tych przepisów.

Pełna informacja na stronach Komisji Europejskiej.