Koło PTI w Lublinie podsumowało rok i organizuje Klub Seniora Informatyka

Podczas spotkania Koła PTI w Lublinie, które odbyło się 19 stycznia 2012 r., uczestnicy podsumowali swą działalność w roku 2011 i zainicjowali nową, cenną inicjatywę.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy na cześć dr. Jana Smołki, który odszedł w 2011 roku.

Zarząd Koła przedstawił sprawozdania:

1. z konferencji „Kompetentny absolwent informatyki”, zrealizowanej w Kazimierzu Dolnym w dniach 21-22.06.2011. Rezultatem konferencji są książki:

• "Kompetentny absolwent informatyki", 2011. Redakcja: Marek Miłosz, Waldemar Wójcik. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin, 2011, 142 str. (ISBN 978-83-931710-5-7)

• "Varia Informatica 2011". Ed.: Marek Miłosz, PIPS Polish Information Processing Society, Lublin, 2011, 269 p. (ISBN 978-83-931710-6-4)

2. z XX Warsztatów Mikrokomputerowych Politechniki Lubelskiej, współorganizowanych przez Koło w Lublinie w dniach 27-29.06.2011 w Kazimierzu Dolnym. Rezultatem warsztatów są książki:

• "Zarządzanie w gospodarce elektronicznej. Strategie gospodarki elektronicznej". Red.: Jan Smołka, Elżbieta Miłosz. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2011, 106 str. (ISBN 978-83-931710-3-3)

• "Zarządzanie w gospodarce elektronicznej. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną". Red.: Jan Smołka, Elżbieta Miłosz. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2011, 90 str. (ISBN 978-83-931710-4-0)

Następnie omówiono przebieg i rezultaty Walnego Zjazdu Delegatów PTI, imprezy 30-lecia PTI i działalności ECDL na terenie Koła.

Plany Koła na 2012 rok obejmują m.in. organizację XIII Konferencji Informatyk Zakładowy, budowę i uzupełnienie strony internetowej Koła, digitalizację książek wydanych przez Koło i założenie biblioteki cyfrowej Koła oraz organizację XXI Warsztatów Mikrokomputerowych Politechniki Lubelskiej.

Zupełnie nową inicjatywą Koła PTI w Lublinie jest organizacja Klubu Seniora Informatyka. Cele Klubu to: organizacja spotkań z seniorami, aktywizacja ludzi starszych, którzy zakończyli już pracę zawodową ale ich wiedza i doświadczenie mogą być cenne dla młodszych kolegów, przeciwdziałanie wykluczeniu a w szczególności e-wykluczeniu osób starszych, pomoc materialna dla seniorów-członków PTI, budowa wirtualnego „słonecznego miasta”; propagowanie nowoczesnych rozwiązań, elektronika i informatyka dla seniorów. Strona Klubu Seniora Informatyka: mudrozka.pl. Klub organizuje kol. Bożenna Hołoń.