Janusz Żmudziński wykładowcą konferencji "DGP"

„Dziennik Gazeta Prawna” zaprasza na konferencję pt. „Cloud Computing – Biznes W Chmurze”, poświęconą tematom związanym z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej dla celów biznesu.

W roli wykładowców wystąpi m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, prof. dr hab. Andrzej Sobczak z Zakładu Systemów Informacyjnych w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz członek Zarządu Głównego PTI Janusz Żmudziński, który wygłosi referat nt. „Jakie zagrożenia niesie wykorzystanie chmury w biznesie?” oraz poprowadzi sesję warsztatową nt. "Jak zabezpieczyć dane w chmurze? Przykłady rozwiązań technicznych". Janusz jest doświadczonym specjalistą w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa IT i realizatorem wielu projektów w wiodących polskich firmach informatycznych.

Konferencja odbędzie się 16 października 2012 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, ul. Senatorska 13/15.

Udział w konferencji jest bezpłatny.