Internet przedmiotów – konsultacje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne na temat zasad funkcjonowania inteligentnych, skomunikowanych urządzeń – tzw. Internetu przedmiotów.

Dziś średnio każdy z nas ma przynajmniej dwa przedmioty podłączone do Internetu. Szacuje się, że do 2015 r. ich liczba wzrośnie do siedmiu, a na całym świecie będzie wówczas 25 miliardów bezprzewodowo połączonych urządzeń. To oznacza, że wiele przedmiotów będzie ze sobą skomunikowanych.

Komisja Europejska chce się dowiedzieć się, jak powinny wyglądać warunki ramowe uwolnienia gospodarczego i społecznego potencjału „Internetu przedmiotów”, i jak zagwarantować odpowiedni poziom kontroli nad urządzeniami, które będą gromadzić, przetwarzać i przechowywać informacje.

Konsultacja skierowana jest do mieszkańców Unii, instytucji i firm. Komisja Europejska udostępniła formularz z pytaniami dotyczącymi takich kwestii jak prywatność, bezpieczeństwo i ochrona, ochrona infrastruktury krytycznej wspomaganej „Internetem przedmiotów”, zagadnienia etyczne, interoperacyjność, system zarządzania oraz normy techniczne.

Konsultacja trwa od 12 kwietnia do 12 lipca 2012. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przy opracowywaniu zalecenia Komisji dotyczącego „Internetu przedmiotów”. Zalecenie zostanie wydane najpóźniej latem 2013 r.

Formularz konsultacji