Informatyzacja wg min. Boniego

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni opracował zbiorczą informację „...o kierunkach planowanych działań w zakresie informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.

Niektóre ciekawsze stwierdzenia:

Dokument jest już dostępny na blogu pos. Janusza Piechocińskiego.